W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 zachęcamy do składania ofert na następujące zapytania ofertowe.

 

pdf „Wykonanie badań tomografii komputerowej klatki piersiowej i stawów łokciowych u psów”
 pdf „Wykonanie interpretacji i opisu wyników badań tomografii komputerowej klatki piersiowej i stawów łokciowych u psów”
pdf  „Wykonanie charakterystyki zawiesiny komórek populacji SVF (stromal vascular fraction; frakcji zrębu naczyniowego) zawierającej mezenchymalne komórki macierzyste tkanki tłuszczowej więzadła szerokiego macicy (ADSC)”
pdf  „Wynajem powierzchni badawczo-laboratoryjnej w mieście Wrocław
pdf  „Wynajem powierzchni badawczo-laboratoryjnej w mieście Poznań
pdf  „Wynajem powierzchni badawczo-laboratoryjnej w mieście Warszawa
pdf  „Wykonanie badań kwalifikacyjnych i ortopedycznych psów oraz aplikacji psom  izolatu allogenicznych komórek macierzystych frakcji zrębu naczyniowego(SVF) dożylnie lub dostawowo w mieście Wrocław
pdf  „Wykonanie badań kwalifikacyjnych i ortopedycznych psów oraz aplikacji psom  izolatu allogenicznych komórek macierzystych frakcji zrębu naczyniowego(SVF) dożylnie lub dostawowo w mieście Poznań
pdf  „Wykonanie badań kwalifikacyjnych i ortopedycznych psów oraz aplikacji psom  izolatu allogenicznych komórek macierzystych frakcji zrębu naczyniowego(SVF) dożylnie lub dostawowo w mieście Warszawa

Wyniki przetargów

pdf  „Wynajem powierzchni badawczo-laboratoryjnej w mieście Poznań
pdf  „Wynajem powierzchni badawczo-laboratoryjnej w mieście Warszawa
pdf  „Wykonanie badań kwalifikacyjnych i ortopedycznych psów oraz aplikacji psom  izolatu allogenicznych komórek macierzystych frakcji zrębu naczyniowego(SVF) dożylnie lub dostawowo w mieście Poznań
pdf  „Wykonanie badań kwalifikacyjnych i ortopedycznych psów oraz aplikacji psom  izolatu allogenicznych komórek macierzystych frakcji zrębu naczyniowego(SVF) dożylnie lub dostawowo w mieście Warszawa
pdf  „Wykonanie charakterystyki zawiesiny komórek populacji SVF (stromal vascular fraction; frakcji zrębu naczyniowego) zawierającej mezenchymalne komórki macierzyste tkanki tłuszczowej więzadła szerokiego macicy (ADSC)”
pdfpdf „Wykonanie badań tomografii komputerowej klatki piersiowej i stawów łokciowych u psów- Warszawa”

 

„Wykonanie badań tomografii komputerowej klatki piersiowej i stawów łokciowych u psów- Poznań”

 pdf „Wykonanie interpretacji i opisu wyników badań tomografii komputerowej klatki piersiowej i stawów łokciowych u psów”         

PROTOKOŁY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 pdf „Wykonanie badań tomografii komputerowej klatki piersiowej i stawów łokciowych u psów „         
 pdf „Wykonanie interpretacji i opisu wyników badań tomografii komputerowej klatki piersiowej i stawów łokciowych u psów”         
 pdf „Wykonanie charakterystyki zawiesiny komórek populacji SVF (stromal vascular fraction; frakcji zrębu naczyniowego) zawierającej mezenchymalne komórki macierzyste tkanki tłuszczowej więzadła szerokiego macicy (ADSC) „         
 pdf „Wynajem powierzchni badawczo-laboratoryjnej w mieście Wrocław”        
 pdf „Wynajem powierzchni badawczo-laboratoryjnej w mieście Poznań”         
 pdf „Wynajem powierzchni badawczo-laboratoryjnej w mieście Warszawa „        
 pdf „Wykonanie badań kwalifikacyjnych i ortopedycznych psów oraz aplikacji psom  izolatu allogenicznych komórek macierzystych frakcji zrębu naczyniowego(SVF) dożylnie lub dostawowo w mieście Wrocław „         
 pdf „Wykonanie badań kwalifikacyjnych i ortopedycznych psów oraz aplikacji psom  izolatu allogenicznych komórek macierzystych frakcji zrębu naczyniowego(SVF) dożylnie lub dostawowo w mieście Poznań „        
 pdf „Wykonanie badań kwalifikacyjnych i ortopedycznych psów oraz aplikacji psom  izolatu allogenicznych komórek macierzystych frakcji zrębu naczyniowego(SVF) dożylnie lub dostawowo w mieście Warszawa „