Nowość ! Uwaga ! Mamy dla Was dobrą wiadomość
Ponad cztery lata doświadczenia w Medycynie Regeneracyjnej pozwoliło nam na opracowanie :
* nowej,
* innowacyjnej i
* całkowicie bezinwazyjnej
terapii KOMÓRKOWEJ z wykorzystaniem  komórek frakcji zrębu naczyniowego (SVF)
Dzięki temu, będziemy mogli jeszcze lepiej pomagać naszym Braciom Mniejszym.

Do terapii można wykorzystać Autologiczny produkt komórkowy czyli wyizolowany z własnej tkanki tłuszczowej pacjenta lub Allogeniczny produkt komórkowy czyli uzyskany od innego dawcy.

 

Podanie  autologicznego produktu komórkowego związane jest z zabiegiem operacyjnym( laparotomia) w celu pozyskania tkanki tłuszczowej z jamy otrzewnowej pacjenta. Nie zawsze stan zdrowia oraz wiek pacjenta pozwala na zastosowanie narkozy niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu pobrania tkanki tłuszczowej . Należy również pamiętać, że jakość i ilość komórek macierzystych maleje wraz z wiekiem(starzeją się razem z nami) . Pozostaje również bardzo ważny aspekt czystości mikrobiologicznej. Obecność jakichkolwiek bakterii wyklucza użycie materiału. Niewybaczalnym błędem w sztuce lekarskiej jest podanie zakażonego materiału z tzw. antybiotykiem celowanym działającym na konkretną bakterię. Nie wyobrażamy sobie, żeby gdziekolwiek istniał lekarz, który podałby taki materiał .

 

Tych wad nie posiada terapia z wykorzystaniem allogenicznego produktu komórkowego czyli od innego dawcy, którą oferujemy naszym pacjentom od lutego 2013 r. Po pierwsze terapia jest całkowicie nieinwazyjna (nie ma potrzeby wykonywania laparotomii w celu uzyskania tkanki tłuszczowej). Po drugie źródłem komórek MSC jest tkanka tłuszczowa z więzadła macicy, uzyskana podczas rutynowego zabiegu sterylizacji, od młodych, zdrowych i przebadanych suk . Po trzecie przeprowadzamy bardzo rygorystyczną kontrolę mikrobiologiczną, gdzie obecność jakiejkolwiek bakterii wyklucza materiał. Po czwarte w przypadku psów i kotów, zupełnie inaczej niż u ludzi, nie ma konfliktu serologicznego i możliwości odrzucenia przeszczepionych komórek.

 

Pierwsza wzmianka w czasopismach naukowych o wykorzystaniu allogenicznego produktu komórkowego pojawiła się w 2001 r.